geestelike opvoedings

GEESTELIKE OPVOEDINGS

soos voorgestel deur parker palmer en eckhart tolle en opgesom deur Gertvdw
6 sept 2012
Parker Palmer:
+ Mens het ‘n BAIE sterker, waardevoller krag diep in jou, sterker as ego, emosies, intellek = GOD in jou – dis waar jou ware krag is
+ Kies daarom jou selfkennis wat jy jouself laat voel en laat gaan dit wat nie jy is nie – hartekennis, kennis van jou as volledige mens, sterktes en swakhede – jou persoonlike waarhede
+ Hanteer jou geloofslewe en interaksie met God as fisies, embodied, liggaamlik, innerlik
+ Leef met insig in jou eie realiteit, werklikhede – insight into my own reality, into what was true and possible and life-giving for me.
+ SOEK JOU WARE SELF – not the ego self that wants to inflate us (or deflate us, another form of self-distortion), not the intellectual self that wants to hover above the mess of life in clear but ungrounded ideas,  not the ethical self that wants to live by an abstract moral code.
+ Ware self “… is the self planted in us. By the God who made us in God’s image, the self that wants nothing more, or less, than for us to be who we were created to be.
+ True self is true friend. We ignore or reject such friendship only at our peril.
+ doen jou GEESTELIKE REIS duer die krisisse en teenstrydighede op pad na ‘n vaster, fermer, voller  self – voel tuis in jou liggaam – “I felt at home in my own skin, and at home on the face of the earth, for the first time.”
ECKHART TOLLE: Geestelik lewe is
‘n eenvoudige bewustheid: jy is, hier, nou
aliveness, deeper sense of self
realisation that you are – die besef dat jy is, [nie wie, of hoe nie
you are
I am
verbeel jou verlede en toekoms is op die kantlyn [peripheral] tot jy, jou in die nou, die teenwoordigheid – ervaar bewustheid van die nou, los van gedagtes
GEESTELIK LEWE is lewe verby inhoud, vorm
mense se essensiele natuur is in sy God-belewing – dis nie iets of iemand nie,
God kan geken word, maar nie benoem word nie – nie inhoud nie, nie vorm nie
– in die stil ruimte van stilheid
– die stilte/”stillness” van jou bewustheid
– jou essensie, nie apart van die essesnsie van die heelal, die natuur nie
LEWE IN VOLLE TEENWOORDIGHEID is aandag aan die nou, met omgee vir die nou en wat opkom [what arises in the now]
Dis ook jou vryheid, jou ruimte waar jy gedagtes herken as gedagtes; vry van geidentifiseer wees met gedagtes op egoistiese maniere of soos ander van jou verwag
Identifikasie met denke maak jou magteloos – word wakker van die magteloosheid van gedagteidentifikasie… jou gedagtes is nie jy nie
Reageer in stilte en voed nie die gedagtes/ego van die ander nie – sien dit vir wat dit is – gedagtes; oordeel nie
Herken/erken/word bewus van ander mense as ware lewensvorm met hindernisse van die denkende verstand – so is jy ook
Sien jou in ander
Laat ander toe om hulle te wees – let them BE
Vermy gedagtes van ander wat jou wil intrek, wil he jy moet dit steun, hulle pyn voed, hulle drama erken
In ‘n gesprek – wees TEENWOORDIG in die oomblik, vry van gedagtes, sonder die verlede en sien hoe krummel die patrone van pyn, ego,
Verwag niks nie; ‘presence’ = compassionate acceptance of what is – as human being; space to BE-ing
Sien jou eie lewe as jou storie, die storie opgemaak deur gedagtes waarmee jy geidentifiseer is – hierdie storie is tydelik en verander voortdurend – dis ook egoisties en wil altyd meer, beter
Ervaaar die diep ervaring van “I AM” [not what, how, but just: I AM] – die mooi en spesiale self, diep in jou
die waardevolle jy/precious you is nie jou storie nie, dis onderliggend, gaan verby, skyn van binne af – dis vormloos, tydloos
WIE jy is, is meer as woorde, inhoud, persoonlike geskiedenis, storie
WIE jy is, is jou dieper self, stille bewustheid, innerlike ruimte
jy is mens, sonder woorde
==
Sien jou eie PYNLIGGAAM – die seer, die siek, hoofpyn wat jy voel en jou gedagtes daaroor
PYNLIGGAAM is jy as ongelukkige persoon, in oomblikke van unhappiness; pyn neem jou oor, met geweld; neem besit van jou – jyself, en ander kan jou pynliggaam sien – jy kan dit waarneem, en daarvan afstand neem
mens voed sy pynliggaam deur sy hartseerstories, sy gevoelns van onregmatige behandeling
neem afstand jou pynligaam – neem dit waar, en moenie emosioneel daarop reageer nie; die reaksie voed dit – sien hoe jou pynliggaam stil kan raak tot op ‘n realistiese vlak, nie opgeblaas deur al jou gedagtes daaoor nie
IDENTIFISEER pynbewustheid vs wees geidentifiseer met pyn
Neem afstand, en sien die pynliggaam vir wat dit is
jou gedagtes maak jou; jy glo jou gedagtes is jy, terwyl jy eintlik kan afstand neem, bewus raak dat gedagtes niks meer as gedagtes is nie, en as jy jou eie gedagtes kan waarneem en laaat gaan. Sekere gedagtes kom al jare en wag vir geleenthede om op te kom – ou gedagtes word gevoed deur nuwe gedagtes daaroor…
Gedagtes bevestig jou suffering en jou verstand is voortdurend op soek na ander gedagtes om jou lyding te bevestig.
Gedagtes skep gedagtes; negatiewe gedagtes trek negatiewe gedagtes; skep gedagte-leuens
Stilte en teenwoordigheid is die bevryding van gedagtes
– fokus aandag op stilte, op asemhaal, in, uit, of op natuur, of lig, diere, …

 

by ‘n jong oudste se dood

Lank voor almal dit wil hoor word sy lewensstaat per epos aangekondig:

die professor is onverwags oorlede terwyl hy besig was om klaar te maak vir werk

niemand wou dit verwag nie: gister nog aspirerend vol en met sagte oe lewendig;

vanoggend dood

gister nog vol bedagte planne;

vandag weg

weggelaat uit die ruimtes van werk

weg van stoele, tafels, agendas, notules, blompotte

– leeg van die asemstem wat die jong oudste aan die gang gehou het

formeel is hy aangekondig, hierdie keer, meldbaar

as die enigste nie-oorlewende professor wat nog laas werk toe wou kom

hy, die mooi professorman wat besig was om sy oge te bedrup vir die uitsigte van die dag

en toe bly hy lê

dood, stil en gestol, sonder die kans van wederopstanding

met die druppels in sy oe lê hy daar

asem-ophoudend oge-onkykend mond-onpratend lyf-onwillend

verbygegaan weg

oombliksems weg

geval in leegtes van ‘n nuwe onliggaamlike bestaan

hierdie is die man afgeskaal tot liggaam-oorlede

sonder sy hempgedraery brilgekykery mondgepratery en hart-gevoelery nie –

alles is weg: vermis, vermom, gesoek genoteerd

noemenswaardig in die liggaamlike niet

kers-etetyd

Stil sit die kinders in hulle eie ipadwêrelde

van shrek, die held, sy avonture en sy sterkarm-lewe

 

met fronsgesigte vee hulle vingers

links en regs oor skerm

totdat hulle kan terugsit elke keer as die score opgaan

 

die cd-stemme van kersliedjies in die agtergrond

vul die huis waar rooi tafels en feeskosse voorberei word

die mansstem sing die liedjies wat almal ken,

oor dood en bloed en sonde,

en die wat nie saamneurie nie,

maak hulle skerms vol vingerstrepe

 

die gemeente-atmosfeer in die huis word voortgesit

deur die vroulike kerkstem wat sing van die kind die redder die stal

en die jingle/bells klokke for ever more

 

gesteurd glimlag die kinders vir enige grootmens

wat wil kom kyk hoe hulle deel in die gesinsgemeente

terwyl elkeen tog so graag hulle score wil opstoot