oor die my en die ek

eckhart tolle onderskei tussen die MY en die EK:

Die my en my storie [this is me – soos WAT jou ego jou voorhou; wat jy wil he mense moet sien – my eie mensgemaakte siening van myself, instand gehou, en gedrewe deur VREES of HEBSUG [NEEDS AND WANTS].

Die MY=gekondisioneer uit verlede, gerig op toekoms om net altyd beter en beter te word.

Die ego-self wil altyd reg wees, en raak angstig daaroor – dit gee jou ‘n gevoel van superioriteit, en dit voed jou identeit. Dis jou egoistiese gevoel van self, jou identiteit – jou gedagtes is beter as ander s’n…

Tereslefdertyd maak dit jou pynliggaam op: jou slagofferidentiteit wat jou gedurig laat dink dat almal jou wil te nakom – en dit word jou tronk

VS

Die ek, as die een in die oomblik, SONDER egoistiese self – bewustheid van dieper waardes, dat jy deel is van die skepping van harmonie, vrede, stille teenwoordigheid

Die EK, in die oomblik, leef met en is bewus dat gedagtes tydelik is, mensgemaak – gedagtes kom en gaan

BOSTAANDE IN BYBELSE TERME
EGOLEWE=sondelewe, selfgesentreerdheid, kwaadwilligheid
STILLE TEENWOORDIGHEID=lewe met ander, Godsdienstig, vredeliewend

IN VERHOUDING MET ANDER
-leef in die nou
-gedagtes is net gedagtes
-wees getuie van jou eie egobehoeftes
-sien en aanvaar jou en die ander se eie vrese en hebsug
-baklei is die kompetisie van gedagtes wat die ego die beste kan streel en laat groei

onderhoud met Eckhart Tolle

soos verbeel deur Gert van der Westhuizen
Eldoraigne

2013 en 14
Dames en Here

Hiermee die transkripsie van ‘n onderhoud met Eckhart Tolle, die Duitsgebore Kanadees, as ek dit reg het, wat droom en geskryf het van ‘n nuwe aarde en die krag van lewe in die hier en nou.

Die onderhoudvoerder is ook die antwoord-opmaker, geinspireer deur Youtube-, CD- en boekvoorstellings van Tolle se idees. Die antwoorde wat hier aangebied word, is verbeelde antwoorde, gebaseer op opsommings en skattings van wat Tolle se idees kan beteken. Die leser wil bes moontlik Tolle se boeke self lees en die gedagtes wat dit meebring, sien vir wat dit is.

VRAAG: Eckhart, jou boeke, jou CD’s en Youtube-aanbiedings gee ‘n voorstelling van jou gedagtes oor lewe in die hier en die nou.  Jy praat van ‘n nuwe aarde, ‘n nuwe wereld wat moontlik gemaak kan word deur mense wat met innerlike vrede lewe. Wat beteken dit? Wat kan Suid Afrikaners daarvan maak?

ANTWOORD: … ek ken Suid Afrikaners nie, net wat ek van hulle gelees het… ek weet van Mandela en die gereelde slegte nuus van menseontevredenheid en menseslagtings in daardie land…

…mense dwarsoor die wereld is in lyding en pyn…… innerlike vrede is die ideaal, maar dit word erg bedreig deur die egoistiese self… die self wat gevul is met gedagtes oor die verlede, gedagtes van onreg waarmee mense so geidentifiseer het dat hulle geen plek vir stil-bewustheid en innerlike vrede het nie…

…die egoistiese self is ook gevul met gedagtes oor die toekoms, van gierigheid om altyd meer en meer goed te wil he>…so erg dat jy innerlike vredes mis…
VRAAG: Hoe bedoel jy innerlike vrede?

ANTWOORD: Innerlike vrede is die essensie van mens se bestaan. Dit is te vinde in die hede, die huidige, die hier en die nou.  Alles wat die mens werklik wil, en moet weet, is in die nou. Dit lyk my Nelson Mandela het dit goed reggekry, en daarom is sy lewe ‘n inspirasie vir so baie.
VRAAG: Almal wil glo dat Mandela in innerlike vrede lewe en bewus is van almal om hom se menslikheid.

ANTWOORD: Ek vermoed hy ken stilte. Stilte soos in ‘stillness’ en nie quietness nie. Stilte bring die gevoel van teenwoordigheid, van lewe in die nou.
VRAAG: Ja, Mandela is ‘n voorbeeld van iemand wat in tronkstiltes geleef het, en almal om hom se gedagtes so beinvloed het tot op die punt dat mense in SA begin praat het van ‘n nuwe wereld, die nuwe SA.

ANTWOORD: … miskien is hy iemand wat gekies het om in vrede te lewe, en om te leef met wat in die oomblik na vore kom. Hy het soos ons almal ook ‘n lewe met gedagtes.  Die probleem met gedagtes is natuurlik dat dit meestal gaan oor die verlede of die toekoms … en dit hou mense so vas dat hulle lewe daardeur oorgeeem word.
VRAAG: Hoe kan mens se gedagtes jou oorneem? Mens kan tog nie lewe sonder gedagtes nie?

ANTWOORD: Gedagtes kom en gaan. Wie was nou weer die filosoof wat gese het ‘I think therefore I am”? Mense lewe baie maklik in hulle koppe. Dan dink hulle: “ek is my gedagtes”. Maar daar is lewe verby gedagtes. 

Gedagtes gaan oor die verlede of die toekoms – hoe dinge was, of kan wees, en mens is nooit tevrede daarmee nie. Dit is altyd ‘n jammerte oor hoe sleg dit was, of ‘n ontevredenheid oor hoe dit kan of behoort te wees. Gedagtes beskryf jy met woorde – woorde is inhoud, dis vorm, en word deur die ego gevul – woorde trek mens in en moedig jou aan om meer te kry, meer verontreg te voel, gieriger te dink aan wat jy nodig het… 

Gedagtes is antwoorde. Die menslike wese, bestaan, bewustheid is nie afhanklik van antwoorde nie, of verstandelike begrip nie. Mens lewe eers, in jou liggaam, en jy het nie daarvoor gedagtes nodig nie. Jou bewustheid van die hier en nou is eerstens gedagteloos. Dis inhoudvry, soos die natuur – daar is geen ding, ‘no-thing’. 

Dan kom gedagtes, gevul deur die kollektiewe verstand, kollektiewe emosie; elke individu word deur die kollektiewe ingetrek, sit die kollektiewe voort – die kollektiewe trek jou in tot op die unt dat jy die kollektiewe jou eie maak…
VRAAG: Almal het so gehoop dat die reenboognasie van SA sou lewe met hoopvolle gedagtes van die toekoms?

ANTWOORD: … daar is die kollektiewe ego… dit word opgemaak deur gedagtes wat ‘n lewe van hulle eie kry, soos die gedagte dat mense kan strewe na ‘n nuwe vredevolle SA. Hierdie gedagtes kom nie uit die sentrum van mense se wese nie, hulle stil-self nie… mense reageer egoisties daarop en begin mekaar konfronteer want wat vir my die nuwe is, is nie dieselfde as vir jou nie. 

‘n Gedagtegevulde lewe is die probleem. Mense wat nie gedagtes kan sien as gedagtes nie, identifiseer so daarmee dat daar geen ruimte is vir die innerlike vrede nie…

Die kollektiewe ego in SA is die probleem, soos in enige ander plek in die wereld.
VRAAG: wat is jou gevoel oor akademici wie se werk dit is om mense in hulle koppe te laat lewe en met hulle gedagtes te laat identifiseer?

ANTWOORD:…koplewe is enkelvoudig lewe…dis egoistiese lewe…terwyl die oorsprong in die liggaamlike is, in die stilte van lewendig wees…
VRAAG: Wat is die ideaal van lewe in stilte?

ANTWOORD: …In stilwees ontek jy die “ek is” wat dieper is as die vormlike, die inhoudelike. Dis die bron van intelligente bewustheid, die ruimte waaruit vorm en inhoud ontstaan…

…dis dieselfde stilheid in die natuur, oomblikke van teenwoordigheid, soos die stiltes tussen woorde, tussen jou in- en uitasem. In stilte kom mens nader aan stilheid – selfs in geraas is daar stilheid wanneer jy bewus word van bewustheid en die ‘realm’ van innerlike vrede, van ‘aliveness’ ervaar…
VRAAG: Ten slotte – wat behels ‘n geestelike reis vir jou? 
ANTWOORD: …leer dat dit moontlik om te kies waaraan jy aandag gee – jou liggaam, jou innerlike wese, jou gedagtes…
…leer lewe met gedagtes en die rusteloosheid van gedagtes – herken gedagtes as afleiding, as dit wat jou wegneem van die nou; as dit wat lyding bring – oefen jou waarneming van gedagtes en jou sin van teenwoordigheid, van jou liggaam, jou lyflike, innerlike teenwoordigheid  in die oomblik van nou. Herken jou eenheid met natuur, met mense, die ‘aliveness’ van jou by/met mense; jou waarneming van mense sonder definisies en interpretasies en ervaar so ‘n sin van eendheid, ‘one-ness’. Dis die essensie van liefde, nie waar nie?

staat van BEWUSTHEID

WAT JY BRING

na ‘n situasie is jou staat van bewustheid, van lewendig-wees, van bewuswees van die nou, as skepsel wat een is met die skepping, en NIE die inhoud van jou gedagtes nie –

STAAT VAN BEWUSWEES
= waarneming van lewendig-wees, innerlike lewe, energie in jou wese
= aanvaarding van wat is, die huidige
= sielsvrede

VERKRY ‘N STAAT VAN BEWUSTHEID deur jou aandag te skuif, te fokus op die belewing van die liggaamlike, op jou self as lewende wese, op die ruimte en energie van stilheid in jou, bv.
opstaan – met ‘n staat van BEWUSTHEID
loop – met ‘n staat van BEWUSTHEID
eet – met ‘n staat van BEWUSTHEID
luister – met ‘n staat van BEWUSTHEID
sit in ‘n vergdering – met ‘n staat van BEWUSTHEID
ontmoet mense – met ‘n staat van BEWUSTHEID

LEER so
– eers die bewustheid van lewe, van lewendig wees, dan jou gedagtes daaroor
– eers die aandag aan mense as lewendes soos jy, dan jou gedagtes daaroor
– eers die aandag aan die energie van lewe, van lewendig-wees, dan jou gedagtes daaroor
– eers jou gevoel van een wees met die skepping, dan jou gedagtes daaroor
– eers jou gevoel van sielsvrede dan jou gedagtes daaroor

geestelike opvoedings

GEESTELIKE OPVOEDINGS

soos voorgestel deur parker palmer en eckhart tolle en opgesom deur Gertvdw
6 sept 2012
Parker Palmer:
+ Mens het ‘n BAIE sterker, waardevoller krag diep in jou, sterker as ego, emosies, intellek = GOD in jou – dis waar jou ware krag is
+ Kies daarom jou selfkennis wat jy jouself laat voel en laat gaan dit wat nie jy is nie – hartekennis, kennis van jou as volledige mens, sterktes en swakhede – jou persoonlike waarhede
+ Hanteer jou geloofslewe en interaksie met God as fisies, embodied, liggaamlik, innerlik
+ Leef met insig in jou eie realiteit, werklikhede – insight into my own reality, into what was true and possible and life-giving for me.
+ SOEK JOU WARE SELF – not the ego self that wants to inflate us (or deflate us, another form of self-distortion), not the intellectual self that wants to hover above the mess of life in clear but ungrounded ideas,  not the ethical self that wants to live by an abstract moral code.
+ Ware self “… is the self planted in us. By the God who made us in God’s image, the self that wants nothing more, or less, than for us to be who we were created to be.
+ True self is true friend. We ignore or reject such friendship only at our peril.
+ doen jou GEESTELIKE REIS duer die krisisse en teenstrydighede op pad na ‘n vaster, fermer, voller  self – voel tuis in jou liggaam – “I felt at home in my own skin, and at home on the face of the earth, for the first time.”
ECKHART TOLLE: Geestelik lewe is
‘n eenvoudige bewustheid: jy is, hier, nou
aliveness, deeper sense of self
realisation that you are – die besef dat jy is, [nie wie, of hoe nie
you are
I am
verbeel jou verlede en toekoms is op die kantlyn [peripheral] tot jy, jou in die nou, die teenwoordigheid – ervaar bewustheid van die nou, los van gedagtes
GEESTELIK LEWE is lewe verby inhoud, vorm
mense se essensiele natuur is in sy God-belewing – dis nie iets of iemand nie,
God kan geken word, maar nie benoem word nie – nie inhoud nie, nie vorm nie
– in die stil ruimte van stilheid
– die stilte/”stillness” van jou bewustheid
– jou essensie, nie apart van die essesnsie van die heelal, die natuur nie
LEWE IN VOLLE TEENWOORDIGHEID is aandag aan die nou, met omgee vir die nou en wat opkom [what arises in the now]
Dis ook jou vryheid, jou ruimte waar jy gedagtes herken as gedagtes; vry van geidentifiseer wees met gedagtes op egoistiese maniere of soos ander van jou verwag
Identifikasie met denke maak jou magteloos – word wakker van die magteloosheid van gedagteidentifikasie… jou gedagtes is nie jy nie
Reageer in stilte en voed nie die gedagtes/ego van die ander nie – sien dit vir wat dit is – gedagtes; oordeel nie
Herken/erken/word bewus van ander mense as ware lewensvorm met hindernisse van die denkende verstand – so is jy ook
Sien jou in ander
Laat ander toe om hulle te wees – let them BE
Vermy gedagtes van ander wat jou wil intrek, wil he jy moet dit steun, hulle pyn voed, hulle drama erken
In ‘n gesprek – wees TEENWOORDIG in die oomblik, vry van gedagtes, sonder die verlede en sien hoe krummel die patrone van pyn, ego,
Verwag niks nie; ‘presence’ = compassionate acceptance of what is – as human being; space to BE-ing
Sien jou eie lewe as jou storie, die storie opgemaak deur gedagtes waarmee jy geidentifiseer is – hierdie storie is tydelik en verander voortdurend – dis ook egoisties en wil altyd meer, beter
Ervaaar die diep ervaring van “I AM” [not what, how, but just: I AM] – die mooi en spesiale self, diep in jou
die waardevolle jy/precious you is nie jou storie nie, dis onderliggend, gaan verby, skyn van binne af – dis vormloos, tydloos
WIE jy is, is meer as woorde, inhoud, persoonlike geskiedenis, storie
WIE jy is, is jou dieper self, stille bewustheid, innerlike ruimte
jy is mens, sonder woorde
==
Sien jou eie PYNLIGGAAM – die seer, die siek, hoofpyn wat jy voel en jou gedagtes daaroor
PYNLIGGAAM is jy as ongelukkige persoon, in oomblikke van unhappiness; pyn neem jou oor, met geweld; neem besit van jou – jyself, en ander kan jou pynliggaam sien – jy kan dit waarneem, en daarvan afstand neem
mens voed sy pynliggaam deur sy hartseerstories, sy gevoelns van onregmatige behandeling
neem afstand jou pynligaam – neem dit waar, en moenie emosioneel daarop reageer nie; die reaksie voed dit – sien hoe jou pynliggaam stil kan raak tot op ‘n realistiese vlak, nie opgeblaas deur al jou gedagtes daaoor nie
IDENTIFISEER pynbewustheid vs wees geidentifiseer met pyn
Neem afstand, en sien die pynliggaam vir wat dit is
jou gedagtes maak jou; jy glo jou gedagtes is jy, terwyl jy eintlik kan afstand neem, bewus raak dat gedagtes niks meer as gedagtes is nie, en as jy jou eie gedagtes kan waarneem en laaat gaan. Sekere gedagtes kom al jare en wag vir geleenthede om op te kom – ou gedagtes word gevoed deur nuwe gedagtes daaroor…
Gedagtes bevestig jou suffering en jou verstand is voortdurend op soek na ander gedagtes om jou lyding te bevestig.
Gedagtes skep gedagtes; negatiewe gedagtes trek negatiewe gedagtes; skep gedagte-leuens
Stilte en teenwoordigheid is die bevryding van gedagtes
– fokus aandag op stilte, op asemhaal, in, uit, of op natuur, of lig, diere, …